Välkommen till oss på AD Basic.

Vi är ett företag, baserat i Stockholm, med kompetens och erfarenhet av olika sorters takarbeten.

Vi kan hjälpa till med allt ifrån enklare underhållsarbeten till stora omläggningar och nyläggningar.

Vår kompetens är inom:

  • plåttak – plåtmålning, omläggning, tvätt och underhåll, lapplagning, vintersäkring inför omläggningar, montering av fasadplåt
  • tegeltak – omläggning, tvätt och behandling mot mossa och alger, underhåll och översyn (utbyte av spruckna eller trasiga tegelpannor)
  • papptak – omläggning, byte av delar av taket, lagning och tätning vid behov
  • taksäkerhet – översyn, besiktning, anpassning till nya gällande standarder.
  • takavvattning – montering av hängrännor och stuprör, takbrunnar m m
  • solkraft på tak - montering av solpaneler

Kontakta oss för mer information

Aktuellt

Vinter 2021.

Vi har en del snö just nu.

Det är fastighetsägare som är ansvarig för de skador fallande snö och is från tak och fasad orsakar.

Om du behöver hjälp med snöskottning, kontakta oss på 072-252 33 77, eller skicka mail till info@adbasic.se.