Snöröjning på tak

Fastighetsägare är skyldiga att hålla tak fria från is och snö. Snöröjning på tak skall utföras av utbildad personal med rätt utrusting på ett sådant sätt så att ingen risk för skada på människor och egendom förekommer.

Vi har stor erfarenhet av snöröjning på tak och hjälper till med allt från avspärrningar på gatan med varningsskyltar till skydd av egendom som kan skadas under arbete.

Kontakta oss för mer information.

Aktuellt

Höst 2020.

Nu när det är höst är det bra läge att rensa hängrännor och stuprör.

Om du behöver se över ditt tak
kontakta oss på 072-252 33 77, eller skicka mail till info@adbasic.se.