Taksäkerhet

Taksäkerhet omfattar de anordningar som monteras fast på tak så att det går att beträda och arbeta på tak på ett säkert sätt för både de som arbetar och dem som befinner sig i närheten.

För att förebygga risk för olyckor är det viktigt att ha taksäkerhetsanordningar monterade av utbildad yrkespersonal som använder rätt material och verktyg.

Enligt gällande lag är fastighetsägaren ansvarig för att det finns taksäkerhet som underhålls regelbundet.

Taksäkerhet som del av projekt

Vi på AD Basic hjälper till med allt från behovsanalys till projektering och montering av taksäkerhet.
Efter utfört arbete, lämnar vi över nödvändig dokumentation som beställare kan behöva i framtiden.

Taksäkerhet - samarbeten

För att säkerställa kvalitet och kunna garantera pålitlighet av det täksäkerhet vi monterar, arbetar vi med de största leverantörerna av taksäkerhet, bland annat:

  • Weland
  • CW Lundberg
  • Lindab

Kontakta oss för mer information.

Aktuellt

Höst 2020.

Nu när det är höst är det bra läge att rensa hängrännor och stuprör.

Om du behöver se över ditt tak
kontakta oss på 072-252 33 77, eller skicka mail till info@adbasic.se.